Tillväxtanalys föreskrifter

På sidan hittar du gällande och upphävda föreskrifter för den officiella statistiken.

Gällande föreskrifter

MTFS 2023:3

Föreskrift om statistik, uppgifter till statistik om svenska koncerner med
dotterbolag i utlandet Pdf, 703.8 kB.

MTFS 2023:2

Föreskrift om upphävande av föreskrift 2010:1 Pdf, 576.6 kB.

MTFS 2023:1

Föreskrift om upphävande av föreskrift 2009:1 Pdf, 578 kB.

MTFS 2018:2

Föreskrift om uppgifter till statistik om forskning och utveckling i internationella företag inklusive bilaga Pdf, 214.2 kB.

MTFS 2018:1

Föreskrift om upphävande av föreskrifter om uppgifter till statistik om forskning och utveckling i internationella företag, MTFS 2009:2 Pdf, 21 kB.

MTFS 2016:2

Föreskrift om lämnande av uppgifter om statligt stöd Pdf, 526.2 kB.

MTFS 2016:1

Föreskrift om upphävande av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers föreskrift om uppgifter för uppföljning av statligt stöd till näringslivet Pdf, 525.9 kB.

MTFS 2011:2

Föreskrift om upphävande av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers föreskrift om uppgifter till statistik om nystartade företag, MTFS 2009:4 Pdf, 15.8 kB.

Upphävda föreskrifter

MTFS 2010:1

Föreskrifter om uppgifter till statistik om svenska koncerner med dotterbolag i utlandet Pdf, 115.7 kB.

MTFS 2009:1

Föreskrifter om uppgifter till statistik om utlandsägda företag, inkl bilagor Pdf, 205.4 kB.

MTFS 2016:3

Föreskrift om ändring av föreskrift om uppgifter till statistik om forskning och utveckling i internationella företag, MTFS 2009:2 Pdf, 322 kB.

MTFS 2012:1

Föreskrift om ändring i Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers föreskrift (MTFS 2009:3) om uppgifter för uppföljning av statligt stöd till näringslivet Pdf, 18.7 kB.

MTFS 2011:1

Föreskrift om ändring i Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers föreskrift (MTFS 2009:3) om uppgifter för uppföljning av statligt stöd till näringslivet Pdf, 18 kB.

MTFS 2009:4

Föreskrifter om uppgifter till statistik om nystartade företag Pdf, 226 kB.

MTFS 2009:3

Föreskrifter om uppgifter för uppföljning av statligt stöd till näringslivet Pdf, 34 kB.

MTFS 2009:2

Föreskrifter om uppgifter till statistik om forskning och utveckling i internationella företag Pdf, 214.7 kB. 


test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua