Konkurser

Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för statistikområdet Konkurser och offentliga ackord.

Statistiken innehåller samtliga beslutade konkurser och offentliga ackord för företag och privatpersoner. Antalet konkurser redovisas månadsvis här och i Statistiska Centralbyråns databas samt i en årsrapport från Tillväxtanalys. Statistiken över offentliga ackord redovisas endast i årsrapporten.

Sveriges officiella statistik

Prenumerera på vår statistik via RSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller e-post.