Statistikportalen

Bild på statistikportalen

Tillväxtanalys vill som en del av uppdraget att sprida officiell statistik erbjuda möjligheten att snabbt ta fram egna tabeller baserade på de data som finns kring olika områden.

Statistikportalen ger tillgång till statistik inom områdena Konkurser, Nystartade företag, Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet och Utländska företag. Målgruppen är våra uppdragsgivare, andra statistikproducenter och offentliga aktörer på regional- och riksnivå, men applikationen är öppen och ska kunna nås av alla.

Som användare kan du själv välja vilka variabler du vill ska finnas i tabellen. Du kan också välja dina egna avgränsningar för att få fram relevanta siffror över just det du vill se. Varje område har dessutom ett antal fördefinierade tabeller som du kan välja att få presenterade direkt.

Resultattabellerna kan skrivas ut eller laddas ned som CSV-fil. 
Klicka på länken nedan för att öppna Statistikportalen. Portalen öppnas i ett nytt fönster. 

OBS! I nuläget finns det endast tillgång till statistik inom området Nystartade företag.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev