Vår verksamhet

Kunskap för tillväxt

Tillväxtanalys studerar politikens effekter för näringslivets utveckling. Vårt uppdrag är att utveckla kunskap för tillväxtpolitiken. Det betyder att vi analyserar, utvärderar och redovisar effekter av statens insatser. Studierna sammanställs i publikationer som du hittar här på vår webbplats. Vi levererar studierna till regeringen och andra aktörer. För våra större kunskapsprojekt, där vi belyser en fråga ur flera perspektiv, bjuder vi även in till seminarier.


Agenda 2030

Så jobbar vi mot Agenda 2030

Tillväxtpolitiken står inför flera stora utmaningar. En av de mest utmanande är att se till att tillväxten är hållbar. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innehåller många olika aspekter på hållbarhet.

Läs om vårt arbete på väg mot Agenda 2030
test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret