Internationella företag

Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för statistikområdet Internationella företag. Området omfattar undersökningarna Utländska företag samt Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet. Därutöver framställs publikationen Forskning och utveckling i internationella företag.

EU fastställde under 2007 en förordning avseende statistik om internationella företag, (Regulation of the Parliament and of the Council On Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates (EC) No 716/2007 ), vilken avser både utländska företag (inward investment) och svenska företag med verksamhet i utlandet (outward investment).

Enligt förordningen är det obligatorisk för medlemsländerna att leverera statistik över internationella företag till Eurostat. En tillhörande manual, "Recommendations Manual on the Production of FATS", visar hur statistiken skall framställas. 

Sveriges officiella statistik
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev