En grupp personer runt ett bord som diskutera och arbetar med en AI-robot

Analys- och utvärderingsplan

En gång per år publicerar Tillväxtanalys sin analys- och utvärderingsplan för de kommande tre åren. I den kan du se vilka studier vi planerar att genomföra under perioden 2024–2026; både större projekt, enskilda studier, effektutvärderingar, metodutvecklingsprojekt och löpande analyser.

Ta del av vår analys- och utvärderingsplan för perioden 2024–2026. Pdf, 533.3 kB.

- Genom våra analyser och utvärderingar har regeringen möjlighet att ompröva, utveckla och effektivisera näringspolitiken. Årets analysplan fokuserar på angelägna och aktuella frågor som rör grön omställning, industripolitik och kompetensbrist. Områden där vi kan bidra med viktig kunskap, säger Sverker Härd, generaldirektör, Tillväxtanalys.

Bedömning av politikens samlade effekter

I en förstudie ger vi förslag på hur bedömningar av tillväxt- och näringspolitikens samlade effekter kan göras. Ta del av rapporten, Tillväxt- och näringspolitikens samlade effekter Pdf, 706.4 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev