Uppdrag att utvärdera effekterna av Regionalfondsprogrammen

Regeringen ger oss i uppdrag att redovisa uppdraget senast den 30 september 2022.

– Syftet med Regionalfondens insatser i Sverige är att stärka den regionala konkurrenskraften och bidra till en hållbar utveckling i hela landet. Huruvida effekterna av de satsningar som görs ger önskad effekt har vi nu fått uppdraget att utvärdera, säger Sverker Härd, gd vid Tillväxtanalys.

Den totala omfattningen av företagsstöden är cirka 17 miljarder kronor. Cirka 23 000 företag har till och med 2019 erhållit stöd genom programmen.

Ta del av regeringens pressmeddelande om uppdraget Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev