47 förslag för näringslivets klimatomställning

Tillväxtanalys presenterar underlag inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen.

Under seminariet presenteras rapporten "Näringslivets klimatomställning" som innehåller 47 förslag och rekommendationer.

Förslagen ska fungera som underlag för regeringen i arbetet med att utforma den kommande klimatpolitiska handlingsplanen. Tillväxtanalys har utfört uppdraget med stöd av Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Boverket och Skogsstyrelsen.

– Näringslivet står för en betydande del av Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser. Därför är verksamheternas förutsättningar och förmågor att bidra till Sveriges mål om att inte ha några nettoutsläpp 2045 avgörande, säger Thomas Westerberg Pettersson, avdelningschef på Tillväxtanalys.

Medverkande

Nancy Steinbach, analytiker Tillväxtanalys
Sverker Härd, generaldirektör Tillväxtanalys
Thomas Pettersson Westerberg, avdelningschef Tillväxtanalys
Johan Kuylenstierna, generaldirektör Formas

Seminariet modereras av Karin Falkeström, kommunikationsstrateg. 

Frågor om seminariet?

Kontakta Thomas G Pettersson Westerberg

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev