Vad innebär klimattullar för klimatet och världshandeln?

EU blir först i världen med att införa klimattullar på import av varor i och med att man höjer klimatmålen i 55-procentsprogrammet. Förslaget diskuterades utifrån olika aspekter på ett seminarium den 2 februari.

Frågan om klimattullar, eller gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) som det officiellt heter, är mångfacetterad och innehåller både miljömässiga, ekonomiska, politiska och legala avvägningar. Syftet med klimattullar är att förhindra att industrier inom EU, av konkurrensskäl, flyttar till länder med lägre utsläppskrav och därmed undvika så kallat koldioxidläckage. Samtidigt försvåras handeln med andra länder och kan skapa spänningar i det globala handelssystemet och klimatförhandlingarna. Överväger fördelarna nackdelarna?

Presentation

Ta del av presentationen från seminariet Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Medverkande

Marie Gartell, avdelningschef Tillväxtanalys
Sverker Härd, generaldirektör Tillväxtanalys
Håkan Nordström, analytiker Tillväxtanalys
Charlotte Berg, forskare, Konjunkturinstitutet
Emilie Eriksson, utredare, Kommerskollegium
Shon Ferguson, universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Har du frågor om seminariet?

Kontakta: kommunikation@tillvaxtanalys.se

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev