Herobild

Vad kan staten göra för att underlätta regioners omställningsförmåga?

När stora varsel och uppsägningar drabbar en kommun eller region leder det många gånger till oro för framtiden. Det krävs snabba åtgärder för att lindra negativa konsekvenser, ställa om och hitta nya lösningar.

Den 19 juni bjöd Tillväxtanalys in till ett webbinarium för att diskutera kring regional omställning. I samband med webbinariet släpper Tillväxtanalys också rapporten "Vi måste agera snabbt som ögat" – Processer och policysystem vid regionalt omställningsarbete.

Rapporten presenterades av Jörgen Lithander, analytiker, Tillväxtanalys. Därefter följde en paneldiskussion.

Vanligtvis är kommunen själv en nyckelaktör i ett sådant omställningsarbete, men också andra lokala, regionala och nationella aktörer brukar involveras. Men sådana insatser sker ofta på frivillig basis, utan något särskilt stöd till de kommuner som drabbas. Hur skulle ett nationellt system till stöd för krisdrabbade kommuner kunna se ut? Vad kan vi göra för att underlätta att goda erfarenheter sprids? Och vad kan vi lära av Norge som sedan 40 år har ett särskilt utvecklat verktyg för omställningsarbete?

Medverkande:

Anne Helgesen, rådgivare, Innovasjon Norge
Bengt Friberg, f.d. kommundirektör, Hudiksvalls kommun
Markus Grillitsch, docent, Lunds universitet
Åsa Bjelkeby, enhetschef, Tillväxtverket
Jörgen Lithander, analytiker, Tillväxtanalys
Sverker Härd, generaldirektör Tillväxtanalys
Håkan Gadd
, avdelningschef, Tillväxtanalys (moderator)

Frågor om webbinariet?

Kontakta Kommunikation på Tillväxtanalys

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev