Någon betalar med betalkort

Seminarieserie: Ekonomiska kriser – i tid och rum

Under hösten 2023 arrangerade Tillväxtanalys fem webbsända seminarier under rubriken Ekonomiska kriser - i tid och rum. I serien lyftes och diskuterades hur kriser påverkar ekonomin och vilka effekter det får för samhället. Ta del av de textade webbsändningarna i efterhand.

Moderator: Peter Frykblom, chefsekonom på Tillväxtanalys.

Hur väl förberedda är vi inför nästa kris?

Lars Calmfors, professor emeritus Stockholms universitet
Katarina Eckerberg,
professor emerita Umeå universitet
Rikard Eriksson, professor Umeå universitet
Lina Thomas, doktorand Handelshögskolan Stockholm

Resilienta regionala ekonomier

Martin Henning, professor vid Göteborgs universitet

 

Ekonomiska kriser: vad vet vi om orsaker och effekter i det långa förloppet

Lars Magnusson, professor emeritus vid Uppsala universitet

 

Industrins sårbarhet för globala leveransstörningar

Håkan Nordström, ekonomie doktor och analytiker vid Tillväxtanalys

 

Ekonomiska kriser, näringslivets strukturomvandling och studsmatteekonomi

Lars Persson, professor vid Institutet för näringslivsforskning

 

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev