Studieområde:

Kartläggning av aktörerna på miljöteknikområdet

Som en del av regeringens strategi för utveckling och export av miljöteknik 2011-2014, har regeringen uppdragit åt Tillväxtverket och Tillväxtanalys att gemensamt genomföra en kartläggning av nationella, regionala och andra relevanta svenska aktörer som arbetar med att främja svensk miljöteknik

Kartläggningen visar på respektive aktörs roll inom miljöteknik­området, samt deras uppdrag och resurser. Redovisningen av uppdraget blir ett underlag för fortsatt arbete med en förbättrad och förtydligad samordning och styrning av offentliga insatser på området.

Tillväxtverket bedriver sedan flera år insatser för små- och medelstora miljöteknikföretag. Flera av dessa insatser har varit regeringsuppdrag inom ramen för Miljöteknikstrategin, som till exempel webbsidan Swedishcleantech.se, programmen Miljödriven export och EU-ansökningar-miljöteknik. Uppdragens syfte har varit att stärka företagens konkurrenskraft genom att stödja företagen i det senare kommersialiseringsskedet på nationella och internationella marknader.

Tillväxtanalys har i uppdrag att utvärdera resultaten och effekterna av Miljöteknikstrategin för att bidra till att beslutade insatser får så goda möjligheter som möjligt att nå sina mål och tjäna som beslutsunderlag inför framtida satsningar. Fyra rapporter har publicerats hittills. Tillväxtanalys har även vidareutvecklat statistik om miljöteknikföretag i Sverige.

Kartläggning av aktörerna på miljöteknikområdet

Serienummer: Publikation i samverkan

Diarienummer: 2014/172

Ladda ner rapporten

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev