Publicerad 11 december 2015

Demografins regionala utmaningar

Rapporten behandlar demografins regionala utmaningar och fokuserar i huvudsak på två områden: Framtida kompetensförsörjning samt utvecklingen av den kommunala ekonomin, fram till år 2040.

Analysen bygger på en regional prognos baserad på de ekonomiska scenarier som presenteras i långtidsutredningens bilaga 1 och på SCB:s befolkningsprognos för landet.

Bilagan har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av ämnesråd Sverker Lindblad, Näringsdepartementet, Ulf Tynelius, Torbjörn Danell och Wolfgang Pichler, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser samt Christer Anderstig, WSP Analys & Strategi.