Studieområde:

Kulturnäringars betydelse i ekonomi på regional och nationell nivå

Förenklat kan man säga att kultur har ett ekonomisk inflytande i tre dimensioner. Den första dimensionen berör det som oftast benämns socialt kapital eller faktor X och handlar om kulturens betydelse för de relationer, nätverk och tillit som knyter samman befolkningen i en region. Den andra dimensionen ser kultur i form av något som lockar externa besökare till området.

Oftast tänker man här på historiska monument eller naturscenerier. På senare tid har även den atmosfär och spänning som är skapad av dem som bor i området kommit att få ett allt större intresse när man beskriver kulturens värde. Berlins östra delar och Londons marknader är exempel härpå.

När kultur på dessa sätt attraherar besökare är det att betrakta som en form av tjänsteexport. Slutligen, den tredje dimensionen behandlar hur kultur kan ha inflytande på föremål och eventuellt tjänster som kan transporteras från regionen och därigenom inbringa exportinkomster.

Denna rapport tar upp två aspekter av att mäta kulturnäringars ekonomiska inflytande. Den ena beskriver hur man fångar direkta och indirekta effekter av en kulturaktivitet eller en investering och den andra hur man försöker se kulturens ekonomi som en del i nationalräkenskaperna.

Kulturnäringars betydelse i ekonomi på regional och nationell nivå

Serienummer: Rapport 2010:10

Diarienummer: 2010/012

Ladda ner rapporten Pdf, 1.9 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev