Studieområde:

Orter med befolknings­ökning perioden 2000–2010

– exempel på "attraktiva orter"

Denna studie visar befolkningsutvecklingen inom Sveriges tätorter (200-10 000 invånare) under åren 2000-2010  utifrån SCB tätortsavgränsning 2010. Totalt finns 1838 tätorter inom denna kategori och av dessa har 543 haft en befolkningsökning om minst 0,5 procent per år, det vill säga minst fem procent under perioden.

De flesta av dessa tätorter ligger inom 45 minuters pendlingsavstånd med bil från en residensstad eller storstad och  58  procent  ligger nära någon av de  största städerna, Stockholm, Göteborg eller Malmö. Befolkningstillväxten sker till största delen kring och nära de större städerna. Det finns  även en tendens till att tätorter, som ligger inom pendlingsavstånd till andra tätorter, ökar sin befolkning, vilket innebär att det finns någon slags ortsstruktur som gör att de kompletterar varandra och skapar synergieffekter.

Vi har valt att titta närmare på ett 40-tal orter som, trots att hemkommunen minskat i befolkning, har haft en positiv befolkningstillväxt. Syftet med studien är att se om det finns några gemensamma drag hos de orter som har haft en befolkningsökning. Vi kan konstatera att  de studerade orterna tycks ha en speciell prägel och de kategorier som identifierats utifrån vårt material är följande:

  • tätorter inom pendlingsavstånd till en annan tätort
  • gränsorter
  • tätorter med turismprägel
  • sjö-, eller skärgårdsnära tätorter
  • tätorter med utpräglad "byanda"

En tätort kan naturligtvis ha flera av  dessa  kategorier. En ort som ligger inom pendlingsavstånd från  en större tätort/stad kan vara attraktiv för boende även genom sitt sjönära läge eller sitt rika föreningsliv. Flera kategorier samverkar ofta.

Utifrån de orter vi har valt att studera närmare kan vi också konstatera att. attraktivitet inte bara handlar om att få andra att besöka eller bosätta sig på en plats. Det handlar i lika hög grad om att skapa ökad livskvalitet för de boende på platsen och ortens näringsliv. Utan ett engagemang från de folkvalda företrädarna och ett gott samarbete mellan regionala, kommunala och lokala företrädare, riskerar processer och handlingskraftiga initiativ att stanna av.

Förekomsten av eldsjälar och starka sociala nätverk är också viktiga faktorer som har lyfts fram både i teorin och i praktiken.

Förutsättningarna för att en ort ska attrahera nyinflyttning eller behålla sin befolkning är:

  • bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband)
  • god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack, bankomat osv.)
  • närhet till arbetsmarknader
  • attraktivt boende (gärna nära vatten)
  • goda sociala strukturer (föreningsliv, kyrka, idrottsklubbar, ideella organisationer, hem och skola, eldsjälar, mm.)

Orter med befolknings­ökning perioden 2000–2010 – exempel på "attraktiva orter"

Serienummer: Rapport 2011:11

Diarienummer: 2011/053

Ladda ner rapporten Pdf, 2.8 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev