Publicerad 07 oktober 2009

Nyföretagandet i Sverige 2008

Antalet nystartade företag 2008 uppgick till 57 801 stycken, vilket innebar en minskning med en procent jämfört med 2007.

En tredjedel av de nya företagen startades inom branschgruppen Finansiell verksamhet och andra företagstjänster, till exempel administrativ och teknisk konsultverksamhet, och en knapp fjärdedel inom Utbildning, hälso- och sjukvård samt andra samhälleliga och personliga tjänster, exempelvis media/kultur-, rekreations- och vårdföretag. de nya företagen startades inom branschgruppen Finansiell verksamhet och andra företagstjänster, till exempel administrativ och teknisk konsultverksamhet, och en knapp fjärdedel inom Utbildning, hälso- och sjukvård samt andra samhälleliga och personliga tjänster, exempelvis media/kultur-, rekreations- och vårdföretag.