Studieområde: Strukturomvandling

Konkurser och offentliga ackord 2009

Tingsrätterna fattade under 2009 beslut om 7 638 konkurser varav 6 428 rörde företag och 254 rörde privatpersoner. Detta innebar en ökning jämfört med 2008 med 21 procent för företagen, men däremot en minskning med 16 procent för privatpersonerna. Antalet anställda som berördes av konkurs under 2009 uppgick till 29 095 personer, en ökning med 50 procent jämfört med 2008. 

Fördelat efter företagsform ökade konkurserna i aktiebolag med 28 procent medan konkurserna bland övriga juridiska former (inklusive enskilda firmor) minskade med 5 procent. Antalet konkurser i aktiebolag uppgick under året till 6 428 stycken, i enskilda firmor till 765 stycken och i handelsbolag etc 1 till 445 stycken. Ökningen i antal konkurser med 21 procent under 2009 kan jämföras med utvecklingen under åren 1989 till 1992.

Under vart och ett av dessa år var ökningstakten högre för att vara som högst år 1991, då antalet företagskonkurser ökade med 76 procent

Konkurser och offentliga ackord 2009

Serienummer: Statistik 2010:01

Ladda ner rapporten Pdf, 1.2 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev