Studieområde: Strukturomvandling

Konkurser och offentliga ackord 2011

Tingsrätterna fattade under 2011 beslut om 7229 konkurser av vilka 6958 rörde företag (inkluderat enskilda firmor) och 271 rörde privatpersoner. Detta innebar en minskning jämfört med 2010 med 4 procent för företagen medan antalet konkurser gällande privatpersoner var så gott som oförändrat. Antalet anställda som berördes av konkurs under 2011 uppgick till 23 781 personer, en ökning med 12 procent jämfört med 2010.

Fördelat efter företagsform minskade konkurserna i aktiebolag med 3 procent, i handelsbolag etc. med 8 procent och bland enskilda firmor med 11 procent.

Inom Tillverkningsindustrin (exklusive Gruvor och mineralutvinnings­industri) minskade antalet konkurser med 14 procent medan antalet konkurser ökade med 2 procent inom Byggindustrin och med 3 procent inom Handeln. Inom Tjänstenäringarna minskade antalet företagskonkurser med 4 procent.

Konkurser och offentliga ackord 2011

Serienummer: Statistik 2012:01

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev