Studieområde: Grön omställning

Statistik om miljösektorn

– Arbetsställen, omsättning och export 2003-2011

Tillväxtanalys fick 2011 i uppdrag av regeringen att under 2011 och 2012 producera statistik över den svenska miljötekniksektorn. I uppdraget ingår att förvalta den statistik över den svenska miljötekniksektorn som
tidigare tagits fram av Sveriges miljöteknikråd, Swentec. I denna rapport redovisas, i linje med uppdraget, statistik över miljösektorn i Sverige.

Miljösektorn definieras av SCB som företag som finns till på grund av att ett miljöproblem existerar.¹ Tillväxtanalys har tidigare publicerat två statistikrapporter om miljösektorn och föreliggande rapport utgör den tredje i ordningen. I denna statistikrapport presenteras data över miljösektorn för åren 2003-2011.

Miljösektorn är en relativt liten sektor; år 2010 var knappt 69 000 sysselsatta inom sektorn, 1,6 procent av rikets totala sysselsättning fanns därmed inom miljösektorn. Jämfört med föregående år minskade antalet sysselsatta i miljösektorn med 213 personer år 2010.

Miljösektorns förädlingsvärde var 60,6 miljarder år 2010, eller 2,6 procent av näringslivets totala förädlingsvärde. Jämfört med föregående år minskade miljösektorns förädlingsvärde med 2,9 procent eller 1,8 miljarder.

År 2011 exporterade miljösektorn varor och tjänster för 38,9 miljarder, motsvarande 2,2 procent av rikets totala export. Jämfört med föregående år ökade miljösektorn sin export med 6 procent år eller 2,2 miljarder år 2011. Miljöföretagen delas in i 13 olika miljöområden och år 2011 var det företag inom miljöområdet

Återvunnit material som exporterade mest. Miljöområdet exporterade varor och tjänster till ett värde av drygt 13 miljarder år 2011, motsvarande en tredjedel av miljösektorns totala export.

¹ Se SCB (2005) för mer information om hur SCB ser på problemet att identifiera populationen miljöföretag. Se förslagsvis även Bilaga 1 för definitioner av de miljöområden som utgör miljösektorn och exempel på miljöföretag.

Statistik om miljösektorn – Arbetsställen, omsättning och export 2003-2011

Serienummer: Statistik 2012:06

Diarienummer: 2011/220

Ladda ner rapporten Pdf, 1.3 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev