Studieområde: Strukturomvandling

Nyföretagandet i Sverige 2011

Antalet nystartade företag 2011 uppgick till 73 709 stycken, vilket innebar en ökning med 5,5 procent jämfört med 2010, då 69 855 företag nyetablerades.

Fördelat efter branschgrupper startades drygt 11 000 (15 procent) av de nya företagen inom branschgruppen Handel och service motorfordon och drygt 8 000 (11 procent) inom Bygg och anläggning, samt drygt 7 000 (10 procent) inom Juridisk och ekonomisk konsultverk­samhet. De största förändringarna jämfört med 2010 inträffade inom Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet, Utbildning samt Förlag, radio, TV, film och telekommunikation, med ökningar på 37, 24 respektive 18 procent.

Av de nystartade företagen 2011 hade 32 procent sitt säte i Stockholms län, 16 procent i Västra Götalands län och 14 procent i Skåne län. Jämfört med 2010 ökade antalet nystar­tade företag med 6 procent i Stockholms- och Skåne län och med 4 procent i Västra Göta­lands län. Den största ökningen, 14 procent, inträffade i Blekinge län.

Knappt 26 000, eller 35 procent av de nya företagen 2011 startades som aktiebolag. År 2010 startades 29 procent av de nya företagen som aktiebolag. Den 1 april 2010 sänktes kravet på minsta aktiekapital från 100 000 kronor till 50 000 kronor.

Antalet enskilda näringsidkare minskade med 3 procent och antalet handels- och komman­ditbolag minskade med 12 procent.

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser, förnyelsetal och olika korstabeller återfinns i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nyföretagandet i Sverige 2011

Serienummer: Statistik 2013:02

Ladda ner rapporten Pdf, 791.9 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev