Studieområde: Strukturomvandling

Konkurser och offentliga ackord 2012

Tingsrätterna fattade under 2012 beslut om 7737 konkurser av vilka 7471 rörde företag (inkluderat enskilda firmor) och 266 rörde privatpersoner. Detta innebar en ökning jämfört med 2011 med 7 procent för såväl företag som privatpersoner. Antalet anställda som berördes av konkurser under 2012 uppgick till 26464 personer, en ökning med 11 procent jämfört med 2011. Om inget annat sägs avser alla fortsatta jämförelser föregående år, 2011.

Fördelat efter företagsform ökade konkurserna i aktiebolag med 11 procent medan konkurserna i handelsbolag etc.[1] minskade med 8 procent. Bland enskilda firmor minskade antalet konkurser likaledes med 8 procent. Antalet konkurser i aktiebolag uppgick till 6 163 stycken, i enskilda firmor till 876 stycken och i handelsbolag etc. till 432 stycken.

Fördelat efter län ökade antalet konkurser med 10 procent i Stockholms län och med 5 procent i Västra Götalands län. Antalet konkurser minskade med 2 procent i Skåne län.

Andelen företag som försattes i konkurs i förhållande till företagsstocken[2] efter län var under 2012 högst i Stockholms län där 0,9 procent av företagen försattes i konkurs. Andelen anställda vilka berördes av konkurs i förhållande till det totala antalet anställda var högst i Södermanlands län och Kronobergs län där 1 procent av de anställda berördes av konkurser i respektive län. För hela landet uppgick andelen företag som gick i konkurs till 0,7 procent av företagsstocken och andelen anställda till 0,6 procent av antalet anställda.

[1] Inkluderar alla företag utom aktiebolag och enskilda firmor, dvs. handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, ideella föreningar, stiftelser m.m.

[2] Statistiska centralbyråns företagsdatabas (FDB)

Konkurser och offentliga ackord 2012

Serienummer: Statistik 2013:03

Diarienummer: 2013/081

Ladda ner rapporten

En del av kunskapsprojektet:

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.