Studieområde: Internationalisering

Forskning och utveckling i internationella företag 2011

FoU i Sverige

I Sverige svarade näringslivet för 69 procent, universitet och högskolor för 27 procent och övrig offentlig sektor för 4 procent av FoU-utgifterna år 2011. Näringslivets FoU-utgifter motsvarade 81,1 miljarder kronor. FoU-verksamheten är inom näringslivet i hög grad kon-centrerad till ett fåtal stora internationella koncerner.

De stora svenska internationella koncernernas FoU

De stora svenska internationella koncernerna genomförde FoU-verksamhet för 76,1 miljarder kronor under 2011. Det var en minskning med knappt 1,5 miljarder jämfört med 2009. Utgifterna för FoU-verksamheten i Sverige var 42,2 miljarder kronor, vilket var en ökning jämfört med 2009 och svarade för 55 procent av koncernernas totala utgifter för FoU-verksamhet. De undersökta koncernerna svarade för 52 procent av näringslivets FoU utgifter i Sverige.

Minskning av FoU i Europa

Under 2011 utförde koncernerna FoU för 33,8 miljarder kronor utomlands och det var dotterbolag i Europa, Asien och Nordamerika som stod för en majoritet av utgifterna. Koncernernas utgifter för FoU steg i Asien, Nordamerika och Oceanien medan de minskat i övriga världsdelar, störst var minskningen i Europa med 4 miljarder. Sedan 2001 har koncernernas utgifter för FoU i Asien ökat kraftigt, då de gått från 1,4 miljarder år 2001 till att vara 10,4 miljarder kronor år 2011.

Utlandsägda företags FoU ökar

38 procent av näringslivet i Sveriges FoU utfördes av utlandsägda företag. De största an-delarna av utlandsägda företags FoU i Sverige från enskilda ägarländer kom från Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. De utlandsägda företagens FoU i Sverige ökade med 5,6 miljarder.

Forskning och utveckling i internationella företag 2011

Serienummer: Statistik 2013:04

Diarienummer: 2013/182

Ladda ner rapporten Pdf, 1 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev