Studieområde: Internationalisering

Utländska företag 2012

Svag ökning av utlandsägandet

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade med 28 stycken under år 2012. Efter ökningen fanns det 14 069 utlandsägda företag i Sverige. Antalet anställda i de utländska företagen ökade med 8 326 personer, vilket var en ökning med 1 procent jämfört med föregående års undersökning. Efter ökningen fanns det 639 340 anställda vid utlandsägda företag i Sverige.

Danskt ägande minskar

Danmark var det land som stod för den största minskningen av antalet utländska företag i Sverige mellan år 2011 och 2012 med en minskning på 118 företag, näst störst minskning hade Storbritannien med 77 företag. Det var även ett flertal länder som ökade sitt ägande i Sverige exempelvis Luxemburg (42 st.), Guernsey (39 st.) och Tyskland (36 st.).

Norge är det land som kontrollerar flest företag i Sverige (2 241 st.) följt av Danmark (1 340 st.) och USA (1 323 st.). Det största enskilda ägarlandet med avseende på antal anställda är USA med sina 71 904 anställda. Därefter följer Tyskland och Finland med 71 758 respektive 61 341 anställda.

Flest företag inom tjänstesektorn

Av samtliga utländska företag tillhörde 79 procent tjänstesektorn och 10 procent tillverk­ningsindustrin år 2012. 63 procent av alla anställda i utländska företag var anställda inom tjänstesektorn, 32 procent inom tillverkningsindustrin och 4 procent inom byggsektorn.

Få stora företag sysselsätter flest

Av de utländska företagen år 2012 var 87 procent små med färre än 50 anställda i Sverige. Dessa företag sysselsatte 12 procent av de anställda i utländska företag. De stora företagen med fler än 250 anställda utgjorde 3 procent av samtliga utländska företag, men deras andel av sysselsättningen var 67 procent av alla anställda i de utländska företagen. Detta var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.

Antalet anställda vid de mindre företagen var till stor del koncentrerad till tjänstesektorn. De anställda vid de större utlandsägda företagen var mer jämnt fördelade mellan tillverk­ningsindustrin och tjänstesektorn.

Utländska företag 2012

Serienummer: Statistik 2013:06

Diarienummer: 2013/230

Ladda ner rapport
Ladda ner beskrivning av statistiken

En del av kunskapsprojektet:

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.