Studieområde: Internationalisering

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2013

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet minskade år 2013, i utlandet minskade antalet anställda med knappt 20 000 personer till 1,25 miljoner och antalet anställda i Sverige minskade svagt till cirka 536 000 anställda.

År 2013 fanns det 2 831 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 203 koncerner sedan år 2012. Av dessa koncerner hade 865 koncerner, 31 procent, dotterbolag i Norge. Mellan 18 och 20 procent av koncernerna var etablerade i Finland, Danmark och USA.

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet uppgick totalt sett till 1,79 miljoner, en minskning med 1 procent från föregående år. I utlandet minskade antalet anställda med 19 524 personer till 1,25 miljoner anställda och antalet anställda i Sverige minskade svagt till 536 395 anställda.

De största minskningarna i enskilda etableringsländer skedde i USA där antalet anställda i svenska koncerner minskade med 10 901 personer och i Finland där antalet anställda minskade med 5 603 personer. Svenska koncerner ökade sina anställda i några länder, i Kina ökade antalet anställda med 5 385 personer och i Lettland ökade antalet anställda med 3 427 personer. De enskilda etablerings­länderna som hade flest anställda av svenska internationella koncerner 2013 var USA med 186 554, Tyskland med 100 117 samt Kina med 85 878 anställda.

Merparten av alla anställda i utlandet fanns i koncerner med minst 5 000 anställda i Sverige. De 22 koncernerna i gruppen med minst 5 000 anställda stod år 2013 för ungefär 60 procent av samtliga anställda i utlandet och 42 procent av de anställda i svenska internationella koncerner i Sverige.

I årets undersökning redovisas för fjärde gången variabeln omsättning för de svenska koncernerna med dotterbolag i utlandet. Den totala omsättningen i utlandet 2013 var 2 610 miljarder kronor och i Sverige vara omsättningen 1 817 miljarder kronor. De länder där de svenska koncernerna hade störst andel av sin utlandsom­sättning var USA med 14 procent följt av Tyskland 12 procent och Norge 7 procent.

I denna rapport redovisas endast svenska koncerner som har minst ett dotterbolag utomlands. Uppgifterna bygger på koncernernas offentliga årsredovisningar, vilka tillhandahålls av Bolagsverket. En koncern definieras som svensk om bolaget som ligger högst i koncernstrukturen är svensk och innehar minst 50 procent av röstvärdet. För mer detaljerad information hänvisas till kapitlet Fakta om statistiken.

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2013

Serienummer: Statistik 2015:05

Diarienummer: 2015/167

Ladda ner rapporten Pdf, 998.6 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev