Studieområde: Strukturomvandling

Uppföljning av 2012 års nystartade företag – tre år efter start

Av de företag som startade 2012 var 76 procent fortfarande verk­samma tre år senare. Överlevnadsgraden var högst inom Jordbruk, skogsbruk och fiske, och lägst inom Handel, transport, hotell och restaurang. Brist på lämplig arbetskraft samt myndighetsregler och tillstånds­krav är de största hindren för att växa anser företagen.

År 2015 var 52 641 av de 69 216 nystartade företagen 2012 fortfarande verksamma, eller 76 procent. Överlevnadsgraden var högst, 86 procent, inom Jordbruk, skogsbruk och fiske, och lägst inom Handel, transport, hotell och restaurang, med 68 procent.

I undersökningen ingick frågeställningar gällande företagens framtid. På frågan om en allmän bedömning på tre års sikt svarade 38 procent av företagarna att de trodde att företaget skulle komma att växa och 37 procent att företaget skulle komma att vara kvar i samma omfattning. Knappt 10 procent bedömde att företaget skulle komma att avvecklas.

Vad gällde attityder till att utöka verksamheten såg 11 procent det som möjligt för företaget att växa genom att öka företagets lån och 10 procent det som en möjlighet att växa genom att ta in nya delägare.

Sett till möjligheten att utöka verksamheten genom att anställa personal bedömde 28 procent av företagarna detta som ett alternativ. Mest positiva var företagare inom Handel, transport, hotell och restaurang, där 41 procent såg en sådan möjlighet.

En något annorlunda frågeställning gällde inställningen till att utöka verksamheten vid en sannolik möjlighet för företaget att växa.

Sett till samtliga företag menade 43 procent av företagarna att de önskade låta företaget förbli litet även om det fanns möjlighet att växa.

En mycket väsentlig fråga gällde olika hinder för företagen att utvecklas. Frånsett allmänna hinder som konkurrens, bristande efterfrågan och lönsamhet menade företagarna att de största hindren utgjordes av brist på lämplig arbetskraft samt myndighets­regler och tillståndskrav. Begränsad tillgång till lån eller externt ägarkapital bedömdes därefter som stora hinder.

Uppföljning av 2012 års nystartade företag – tre år efter start

Serienummer: Statistik 2017:02

Diarienummer: 2017/077

Ladda ner rapporten Pdf, 906.7 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev