Studieområde: Strukturomvandling

Nystartade företag i Sverige 2017

Antalet nystartade företag 2017 uppgick till 68 887 jämfört med 71 825 företag 2016, en minskning med 4 procent. År 2016 ökade nyföretagandet med 2 procent.

Fördelat efter bransch startade 10 procent av de nya företagen inom Bygg och anläggning och 13 procent inom gruppen Handel och service av motorfordon samt 11 procent i Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Nyföretagandet minskade med 2 procent i Bygg och anläggning, med 6 procent i Handel och service av motorfordon medan antalet nya företag var oförändrat inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

Den största minskningen fördelat efter bransch inträffade i Vård och omsorg där nyföretagandet minskade med 18 procent. Det kan jämföras med att nyföretagandet ökade med 2 procent under 2016 och med 25 procent under 2015 inom branschgruppen.

Antalet nya företag minskade med 9 procent inom Reklam och marknadsföring och med 7 procent inom Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet.

I förhållande till antal befintliga företag var förnyelsetalet högst (frånsett Bransch ospecificerad) inom Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet med 11,3 företag per 100 befintliga företag.

Fördelat efter juridisk form startades 44 procent av de nya företagen 2017 som aktiebolag. Jämfört med 2016 minskade antalet aktiebolag med 3 procent.

I jämförelse med 2016 minskade antalet nya företag med 7 procent i Stockholms län och med 2 procent i Västra Götalands län. I Skåne län minskade antalet nya företag med 1 procent. I Södermanlands- respektive Gotlands län minskade nyföretagandet med 10 procent.

Etableringsfrekvensen för nystartade företag visar antalet nya företag i förhållande till befolkningen. Fördelat efter län var etableringsfrekvensen högst i Stockholms län med 14,7 företag per 1 000 invånare 16 till 64 år följt av Skåne län och Jämtlands län med 11,4 respektive 11,3 företag per 1 000 invånare.

Antalet nya företag ledda av kvinnor minskade med 5 procent och utgjorde 32 procent av de nystartade företagen, en oförändrad andel jämfört med 2016.

Fördelat efter bransch och kön leddes 75 procent av företagen inom branschgruppen Andra serviceföretag och personliga tjänster av kvinnor. Inom branscherna Annan specialiserad konsultverksamhet och veterinärtjänster, Utbildning samt Vård och omsorg leddes cirka hälften av företagen av kvinnor. Inom Bygg och anläggning samt Transport och magasinering leddes cirka 90 procent av företagen av män.

Fördelat efter län och kön uppgick andelen nya företag startade av kvinnor till 37 procent i Gotlands län, den högsta andelen i landet.

Antalet nya företag ledda av personer med utländsk härkomst minskade med 1 procent och utgjorde 29 procent av de nystartade företagen. De högsta andelarna företag ledda av personer av utländsk härkomst återfanns inom branscherna Hotell och restaurang samt Transport och magasinering med 62 procent respektive 55 procent.

Efter län och härkomst leddes 35 procent av de nya företagen i Stockholms län av en person med utländsk härkomst i jämförelse med 11 procent i Gotlands län och 12 procent i Jämtlands län.

Nystartade företag i Sverige 2017

Serienummer: Statistik 2018:03

Diarienummer: 2018/127

Ladda ner rapporten Pdf, 316.1 kB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev