Studieområde: Internationalisering

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2016

I den här rapporten redovisas statistik över svenska koncerner som har minst ett dotterbolag utomlands. År 2016 fanns det 3 214 sådana koncerner, en ökning med 82 stycken sedan år 2015. Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet uppgick totalt sett till 2 miljoner, en ökning med 2 procent från föregående år. Av dessa var 1,41 miljoner anställda utomlands.

År 2016 fanns det 3 214 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 82 koncerner sedan år 2015. Av dessa koncerner hade 952 koncerner, 30 procent, dotterbolag i Norge. Mellan 18 och 20 procent av koncernerna var etablerade i Finland, Danmark och USA.

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet uppgick totalt sett till 2 miljoner, en ökning med 2 procent från föregående år. I utlandet ökade antalet anställda med 23 077 personer till 1,41 miljoner anställda och antalet anställda i Sverige ökade med 12 770 till 573 527 anställda.

De största ökningarna i enskilda etableringsländer skedde i Kina där antalet anställda i svenska koncerner ökade med 8 671 personer och i Danmark där antalet anställda ökade med 7 868 personer. Svenska koncerner minskade sina anställda i några länder, i Brasilien minskade antalet anställda med 7 856 personer och i Tyskland minskade antalet anställda med 6 785 personer. De enskilda etableringsländerna som hade flest anställda av svenska internationella koncerner 2016 var USA med 220 491, Kina med
101 079 samt Tyskland med 93 202 anställda.

Merparten av alla anställda i utlandet fanns i koncerner med minst
5 000 anställda i Sverige. De 24 koncernerna i gruppen med minst
5 000 anställda stod år 2016 för ungefär 59 procent av samtliga anställda i utlandet och 41 procent av de anställda i svenska internationella koncerner i Sverige.

Den totala omsättningen för de svenska koncernerna med dotterbolag i utlandet var 5 606 miljarder kronor år 2016. I utlandet var omsättningen 3 235 miljarder kronor och i Sverige 2 371 miljarder kronor. Det var en ökning på 5 procent i utlandet och en ökning på
17 procent i Sverige jämfört med år 2015.

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2016

Serienummer: Statistik 2018:04

Diarienummer: 2018/125

Ladda ner rapporten Pdf, 505.4 kB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev