Studieområde: Strukturomvandling

Uppföljning av 2014 års nystartade företag – tre år efter start

Av de företag som startade 2014 var 76 procent fortfarande verksamma tre år senare. Ett av fyra företag lades ned inom tre år. Men de kvarvarande företagen fördubblade antalet anställda. Överlevnadsgraden var högre bland aktiebolag jämfört med enskilda näringsidkare inom samtliga branscher.

2014 uppgick antalet nystartade företag till 71 668. De nystartade företagen hade totalt 29 573 anställda. Tre år senare, 2017, fanns 54 573 företag kvar med totalt 49 339 anställda. Bland dessa saknade 77 procent anställda 2014 och 5 procent hade fler än två anställda. 2017 var dessa andelar 71 respektive 9 procent.

I förhållande till initialt antal anställda uppgick andelen växande företag till 18 procent, andelen med oförändrat antal anställda till 73 procent och andelen krympande till 9 procent. Andelen växande företag var högst inom hotell och restaurang, 40 procent, samt transport och magasinering 36 procent. Samtidigt återfanns den högsta andelen krympande företag inom dessa branscher, 22 procent inom hotell och restaurang och 12 procent inom transport och magasinering.

Företagens överlevnadsgrad

2017 var överlevnadsgraden 76 procent bland de nystartade företagen 2014. Överlevnadsgraden var högre bland aktiebolag, 91 procent, jämfört med enskilda näringsidkare, 67 procent. Överlevnaden var högre bland aktiebolag inom samtliga branscher.

Bland aktiebolag fanns den högsta överlevnadsgraden, 96 procent, inom vård och omsorg. Flera andra branscher låg nära denna nivå. Den lägsta överlevnaden, 86 procent, fanns bland företag med okänd bransch och hotell och restaurang.

Bland enskilda näringsidkare förelåg den högsta överlevnadsgraden, 86 procent, inom jordbruk, skogsbruk och fiske, tätt följd av finans- försäkrings- och fastighetsverksamhet, med 84 procent. Den lägsta överlevnaden, 51 procent, återfanns inom hotell och restaurang.

Fördelat efter län var överlevnadsgraden bland aktiebolag högst i Blekinge-, Dalarnas-, Jämtlands- och Örebro län med 94 procent och lägst i Västernorrlands län med 87 procent. Bland enskilda näringsidkare var överlevnaden högst i Jämtlands län, 74 procent, och lägst i Västmanlands län, 65 procent.

Fördelat efter kön var överlevnadsgraden bland aktiebolag 90 procent för kvinnor och 92 procent för män. Såväl bland kvinnor som bland män var överlevnaden bland aktiebolag högst inom vård och omsorg, 96 procent respektive 97 procent.

Bland enskilda näringsidkare var överlevnaden bland kvinnor 68 procent och bland män 67 procent.

Fördelat efter härkomst var överlevnadsgraden bland aktiebolag 88 procent för företagsledare med utländsk härkomst och 93 procent för företagsledare med svensk härkomst. Med utländsk härkomst menas person född i annat land eller med båda föräldrar födda i annat land.

Fördelat efter ålder var överlevnad bland aktiebolag 92 procent i åldersgruppen över 50 år, 92 procent i åldersgruppen 31–­­50 år och på 89 procent i åldersgruppen under 31 år.

Uppföljning av 2014 års nystartade företag – tre år efter start

Serienummer: Statistik 2020:02

Diarienummer: 2019/145

Ladda ner rapporten Pdf, 856.3 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev