Man i stadsmiljö bär på flera paket

Studieområde:

Nystartade företag 2022

År 2022 startades 73 183 nya företag. Det är en minskning med 7 procent jämfört med 2021. Jämfört med 2021 minskade nyföretagandet i de flesta branscher, mest inom handel med samt reparation av motorfordon. Det visar en ny statstikrapport för 2022.

I branschen juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet ökade nyföretagandet medan det minskade i byggindustrin och detaljhandeln. Inom detaljhandeln var det framför allt i specialiserad butikshandel med livsmedel som nyföretagandet minskade, med 27 procent. I internethandeln, som var den största delbranschen med två tredjedelar av alla nya detaljhandelsföretag, var minskningen endast 3 procent.

Län

År 2022 minskade antalet nystartade företag jämfört med 2021 i samtliga län utom Norrbottens län. I de tre storstadslänen Stockholms, Västra Götalands och Skåne län, som tillsammans stod för ca 60 procent av alla nystartade företag, minskade nyföretagandet med 7 procent, 8 procent respektive 9 procent.

Kön

Av samtliga nystartade företag 2022 leddes 31 procent av kvinnor, en något mindre andel än föregående år. Andelen nystartade företag som leddes av kvinnor var särskilt stor i branschen andra serviceföretag och personliga tjänster (72 procent). I några branscher leddes nära 90 procent av de nya företagen av män. Dit hörde bygg och anläggning, handel med samt reparation av motorfordon och transport och magasinering.

Företagsledarens härkomst

Personer med utländsk härkomst ledde 33 procent av alla nystartade företag 2022, en något högre andel än föregående år. Företagsledare med utländsk härkomst var vanligast inom transport och magasinering och restaurang-, catering och barverksamhet, medan de stod för mindre än en tiondel av de nya företagen inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Fördelningen av företagsledare efter utländsk härkomst hade en tydlig regional aspekt: i endast fyra län var andelen nya företag ledda av personer med utländsk härkomst högre än riksgenomsnittet. Dessa var Stockholms-, Södermanlands-, Skåne- och Västmanlands län.

Ålder

Av de nystartade företagen 2022 leddes flertalet, 51 procent, av personer i åldern 31–50 år. 25 procent leddes av personer 30 år eller yngre och 23 procent av personer 51 år eller äldre. Andelen nya företag bland personer 30 år eller yngre var som störst i branscherna detaljhandel utom med motorfordon och reklam och marknadsföring. I åldersgruppen 31–50 år startades högst andel nya företag inom vård och omsorg. Bland personer äldre än 50 år var nyföretagandet störst inom hotell och logi.

Nystartade företag 2022

Serienummer: Statistik 2023:04

Diarienummer: 2023/64

Ladda ner rapporten Pdf, 641.1 kB.
Ladda ner tabeller Excel, 83.6 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev