Ett barn pekar på en jordglob

Studieområde:

Utländska företag 2021

Antalet anställda i utlandsägda företag i Sverige ökade med sju procent under 2021, till totalt 753 948 personer, jämfört med året innan. Det totala antalet utlandsägda företag i Sverige 2021 var 14 989, en ökning med 1 292 stycken.

- Antalet anställda vid utlandsägda företag i Sverige är det högsta antalet som har uppmätts hittills och vi kan se att det är några få stora företag som sysselsätter de flesta av dem, säger Markus Lindvert, statistiker på Tillväxtanalys

Tjänstesektorn var den sektor som sysselsatte den allra största delen anställda i utlandsägda företag 2021, 505 526 personer (67 procent av totala antalet). Det här är en ökning med 36 745 personer jämfört med året innan.

Om man ser till samtliga anställda inom alla sektorer i Sverige år 2021 så utmärker sig tillverkningsindustrin, 40 procent av de anställda inom tillverkningsindustrin arbetade i utlandsägda företag. Motsvarande siffra för tjänstesektorn var 20 procent.

Det utländska ägandet av företag är fortsatt koncentrerat till storstadsregionerna. Av alla utländska arbetsställen i Sverige fanns 34 procent i Stockholms län, 16 procent i Västra Götalands län och 15 procent i Skåne län.

Sammanfattning

Ökning av antal utlandsägda företag

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade med 1 292 stycken under år 2021. Efter ökningen fanns det 14 989 utlandsägda företag i Sverige. Antalet anställda i de utländska företagen ökade med 46 448 personer, vilket var en ökning med 7 procent jämfört med föregående års undersökning. Efter ökningen fanns det 753 948 anställda vid utlandsägda företag i Sverige.

Luxemburg ökar ägandet

Luxemburg var det land som stod för den största ökningen av antalet utländska företag. Luxemburg ökade sitt ägande i Sverige mellan åren 2020 och 2021 med 503 företag. Över en längre period, sedan 2011, är det Tyskland som står för den största ökningen av antalet utlandsägda företag. Tyskland ökade sitt ägande i Sverige mellan åren 2011 och 2021 med 425 företag. Norge är i årets undersökning det land som kontrollerar flest företag i Sverige, 2 339 företag, följt av Storbritannien med 1 584 företag och Tyskland 1 425 företag.

Antalet anställda ökar mest i företag kontrollerade från Luxemburg

Flera ägarländer ökade antalet anställda i Sverige år 2021. De största ökningarna förekom i företag kontrollerade från Luxemburg och Storbritannien. Ökningarna uppgick till 17 642 respektive 15 465 anställda jämfört med år 2020. Över en längre period 2011 till 2021 så har den största ökningen av antal anställda skett i företag kontrollerade från Tyskland, Norge och Japan med 25 666 respektive 18 989 och 12 466 anställda.

Flest anställda i Tysklandsägda företag

Tyskland är åter det land som har flest anställda i Sverige, 92 061 personer. Därefter följer Norge och Nederländerna med 76 141 respektive 75 661 anställda. Tyskland och Norge har varit med i toppen de senaste sju undersökningsåren medan Nederländerna är nya på topp tre listan för år 2021.

Få stora företag sysselsätter de flesta

Av de utländska företagen år 2021 saknade 41 procent anställda och 45 procent av företagen hade 1 till 49 anställda i Sverige. Dessa företag sysselsatte 11 procent av de anställda i utländska företag. De stora företagen med fler än 250 anställda utgjorde 4 procent av samtliga utländska företag, men deras andel av sysselsättningen var 67 procent av alla anställda i de utländska företagen. De medelstora företagen med 50 till 249 anställda i Sverige utgjorde 10 procent av de utländska företagen och dess andel av sysselsättningen var 22 procent.

Utländska företag 2021

Serienummer: Statistik 2023:05

Diarienummer: 2023/95

Ladda ner rapporten Pdf, 1 MB.
Kvalitetsdeklaration 2021 Pdf, 474.1 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev