Fyra personer i en arbetssituation på kontoret, diskuterar något på en digital skärm

Studieområde:

Forskning och utveckling i internationella företag 2021

Internationella koncerner fortsätter öka sina investeringar i forskning och utveckling i Sverige. Däremot minskar FoU-utgifterna för kinesiskt ägda företag. Men de är fortfarande största utländska finansiär i svenskt näringsliv.

De stora svenska internationella koncernerna fortsätter öka sina investeringar inom FoU, både vad gäller antal anställda och utgifter. Utgifterna uppgick 2021 till 98 miljarder kronor, en ökning på 2,3 procent jämfört med 2019.

– Drygt hälften av utgifterna investerades i Sverige, säger Peter Frykblom, chefsekonom vid Tillväxtanalys.

Utlandsägda företag finansierar i sin tur ungefär 40 procent av all forskning och utveckling i svenskt näringsliv, en andel som ökar över tid. Företag med kinesiska ägare är fortsatt de med störst FoU-satsningar i Sverige.

– De kinesiska företagen har minskat sina FoU-utgifter med nästan en fjärdedel sedan 2017. Företag med ägande från andra länder, främst Storbritannien och USA, har dock ökat sina investeringar såpass mycket att de utländska investeringarna totalt har ökat, säger Peter Frykblom.

Sammanfattning

Tillväxtanalys presenterar vartannat år statistik över Forskning och utveckling (FoU) inom internationella koncerner med betydande FoU-verksamhet. Denna rapport bygger på en enkätstudie av stora svenskägda koncerners FoU-satsningar i Sverige och internationellt, samt på bearbetad statistik från SCB:s undersökning om FoU inom företagssektorn.

FoU i Sverige

I Sverige bedrivs majoriteten av all FoU-verksamhet inom företagssektorn. Företagen finansierade främst sin FoU-verksamhet med interna medel, så kallad självfinansiering, emellertid minskade företagens självfinansiering av FoU under 2021 jämfört med 2019. Deras FoU-satsningar finansierades i större utsträckning med medel från andra företag både i Sverige och i utlandet.

Företagens utgifter för egen FoU i Sverige ökade mest hos svenskägda företag jämfört med utlandsägda företag mellan 2019 och 2021. Under den senaste tioårsperioden har utlandsägda företag ökat sina FoU-satsningar väsentligt i Sverige vilket visar att utlandsägda företag spelar en allt större roll i det svenska näringslivets FoU-verksamhet.

Av de utlandsägda företagen var kinesiskägda företag fortsatt de med största FoU-satsningarna i Sverige. Däremot har kinesiskägda företag minskat sina FoU-utgifter med nästan en fjärdedel sedan 2017. Efter Kina var de länder vars företag hade störst FoU-utgifter i Sverige bland annat Storbritannien, Tyskland, USA, Schweiz och Nederländerna.

FoU i stora svenskägda internationella koncerner

Under 2021 satsade de stora svenska internationella koncernerna nästan 98 miljarder kronor på egen FoU, vilket var en knapp ökning med 2,3 procent jämfört med 2019. Koncernerna ökade sina FoU-utgifter i Sverige samtidigt som de minskade utgifterna i utlandet.

Personalens totalt arbetade tid inom koncernernas FoU-verksamheter uppgick till drygt 68 300 heltidsekvivalenter under 2021. Över tid har de stora svenska koncernernas FoU-satsningar, med avseende på personal, i allt större utsträckning förlagts i utlandet. Satsningarna i Sverige har däremot i stort sett legat på samma nivå genom åren. Under 2021 utgjorde FoU-personalen i utlandet ungefär en tredjedel av koncernernas totala FoU-personal.

Koncernernas främsta motiv bakom lokalisering av FoU-verksamhet i Sverige var existerande produktionsenheter samt tillgången till kvalificerad FoU-arbetskraft. I låg- och medelinkomstländer var möjligheten till kostnadsbesparingar en mer betydande faktor än i Sverige och andra höginkomstländer.

Forskning och utveckling i internationella företag 2021

Serienummer: Statistik 2023:06

Diarienummer: 2023/59

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Kvalitetsdeklaration 2021 Pdf, 297.1 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev