Studieområde:

Regional attraktivitet

– tillväxtmotor i en global verklighet

Tillväxtfakta 2012 lyfter fram regional attraktivitet med nyckelord som kompetens och tillgänglighet. Den visar hur strukturomvandlingen resulterar i att allt fler flyttar till de stora tätortsområdena, där inte minst de nya tjänstenäringarna växer på de regionala marknaderna.

Alla fakta pekar på att denna urbanisering fortsätter, men detta är självfallet inte en naturlag. Malmfälten, som tidigare sågs som utflyttningstrakter, ser nu en snabb expansion med ett skriande behov av arbetskraft och stor brist på bostäder. Det var få som för 15–20 år sedan kunde föreställa sig de höga råvarupriserna som idag ger gruvorterna ett uppsving. 

Vad vi har att vänta är en ständig förändring med nya utmaningar för beslutsfattare och genomförare. För att möta dessa behöver vi en kompetent och handlingskraftig samhällsstruktur som förmår att hantera framtidsfrågorna. Har vi denna struktur idag?

Regional attraktivitet

Serienummer: Tillväxtfakta 2012

Ladda ner boken Pdf, 3.6 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev