Studieområde:

Hållbart

– effektiv politik för grön strukturomvandling

En av vår tids stora utmaningar är att nå en tillväxt som inte tär på klimat och miljö. Här har näringslivspolitiken en viktig roll, eftersom den kan skapa tydliga ramar och goda förutsättningar för näringslivet att utvecklas hållbart. Frågan är bara hur en effektiv politik ska
utformas.

Detta är temat för Tillväxtfakta 2013. Vi ger en bild av kunskapsläget, utvärderar en del av de svenska insatserna, och blickar såväl utåt mot omvärlden som framåt.

Tillväxtanalys genomgång visar att den gröna omvandlingen redan har börjat i Sverige. Energisystemet släpper ut mindre växthusgaser, miljöteknikpatenten blir fler och miljösektorn växer. Samtidigt finns hinder i form av bland annat osäker marknadsefterfrågan och finansiering.

De politiska insatserna för en grön tillväxt kan bli mer ambitiösa och heltäckande. De behöver också utvärderas bättre, för att en mer effektiv politik ska kunna utformas i framtiden. Sverige har även mycket att lära från politiska modeller i omvärlden, exempelvis i Sydkorea.

Hållbart

Serienummer: Tillväxtfakta 2013

Ladda ner boken Pdf, 1.7 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev