Studieområde:

Internationalisering 3.0

– nya vägar och möjligheter för svenska små och medelstora företag

Förutsättningarna för internationalisering har aldrig varit bättre. Ny teknik gör det snabbare, enklare och billigare för små företag att agera som stora. Allt fler företag ser nu bara en enda marknad, den globala. Det nya mönstret kallar vi för internationalisering 3.0. Ändå är det fö få svenska företag som utnyttjar möjligheterna.

Svenska företags investeringar i utlandet ökar, liksom utländska företags investeringar i Sverige. Produktionen av varor och tjänster delas upp i fler och fler moment, mellan fler och fler företag och förläggs delvis i olika länder, i det vi kallar globala värdekedjor. Utmaningen för Sverige och svenska företag – och inte minst små och medelstora företag – är naturligtvis att se till att få bra positioner i dessa värdekedjor. 

I årets Tillväxtfakta blickar vi också framåt och diskuterar en kvalitativ och grundläggande förändring – det vi kallar internationalisering 3.0. Genomslaget för ny teknik är nu så stort att vi för första gången kan tala om en sammanhållen global värld. Den viktigaste drivkraften är att internetvärlden kopplas samman med den reala ekonomin. Detta är något nytt och innebär att även små företag i dag kan göra som bara de stora tidigare kunde! Vi konstaterar att förutsättningarna för små och medelstora företag att verka internationellt aldrig har varit bättre. Ändå ser vi att ännu fler skulle kunna utnyttja möjligheterna. En avgörande utmaning för dagens tillväxt- och främjandepolitik är därför att anpassa innehåll och arbetssätt till de nya villkoren, för att ge morgondagens entreprenörer bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik internationalisering 3.0.

Internationalisering 3.0

Serienummer: Tillväxtfakta 2014

Ladda ner boken Pdf, 2.1 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev