Studieområde:

Tillväxt genom stöd

– en bok om statligt stöd till näringslivet

Som en följd av den ekonomiska inbromsningen har frågor som rör ekonomisk tillväxt hamnat alltmer i den politiska sfärens centrum. Eftersom kunskap, idéer och innovationer till stor del är kollektiva varor har staten en viktig roll för att etablera och utveckla ett system som skapar goda förutsättningar för såväl FoU som för spridning av kunskap och kommersialisering av innovationer.

Hur detta bäst bör göras är en fråga som många länder brottas med. Vilka medel bör användas och vilka instrument bör undvikas? Ska staten fokusera på att korrigera marknadsmisslyckanden eller ta en mer aktiv roll? I dag lägger staten cirka 3 procent av statsbudgeten, eller cirka 30 miljarder kronor, på stöd till näringslivet och ett viktigt syfte bakom flera stöd är att de ska generera tillväxt och ökad sysselsättning. Men hur väl fungerar de statliga stöden? Hur vet man om stöden uppfyller sina mål och hur kan man mäta effekterna av dem?

Svenska och internationella utvärderingar är överens: Vi vet faktiskt inte hur effektivt det statliga näringslivsstödet är. I den här boken reder Tillväxtanalys ut varför det är så och vad man kan göra åt det.

Tillväxt genom stöd

Serienummer: Tillväxtfakta 2015

Ladda ner boken Pdf, 1.7 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev