Statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser. Tillväxtanalys är dessutom ansvarig myndighet för att producera statistik över riskkapitalinvesteringar i Sverige.

Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik

All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas symbolen som finns här ovanför. Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid egna bearbetningar av den officiella statistiken.

All statistikproduktion

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev