2015-01-15
Konkurser december 2014

Under december månad 2014 försattes 598 företag (inkluderat enskilda
näringsidkare) i konkurs jämfört med 601 företag december 2013. Antalet anställda i företagen var 1 538 personer jämfört med 1 470 personer i december 2013, en ökning med 5 procent.

I tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 40 stycken jämfört med 37 under december 2013 och inom byggindustrin till 100 jämfört med 94 konkurser december 2013. Inom tjänstesektorn försattes 277 företag i konkurs jämfört med 252 företag december 2013, en ökning med 10 procent. Inom handeln uppgick antalet konkurser till 141 stycken jämfört med 143 konkurser i december 2013. Antalet konkurser där uppgift om bransch saknas var 29 stycken jämfört med 66 i december 2013.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 190 stycken jämfört med 207 under december 2013, en minskning med 8 procent. I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser till 75 stycken jämfört med 88 i december 2013, en minskning med 15 procent och i Skåne län försattes 97 företag i konkurs jämfört med 82 företag i december 2013, en ökning med 18 procent. 

Ladda ner aktuell konkursstatistik Excel, 153.7 kB.. Statistiken redovisas efter län, kommun och bransch.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev