2015-02-15

Konkurser januari 2015

Under januari månad 2015 försattes 446 företag (inkluderat enskilda
näringsidkare) i konkurs jämfört med 595 företag januari 2014, en
minskning med 22 procent. Antalet anställda i företagen var 1 392
personer jämfört med 1 788 personer i januari 2014, en minskning med 22 procent.

I tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 23 stycken jämfört med 34 under januari 2014, en minskning med 32 procent, och inom byggindustrin till 82 stycken jämfört med 123 konkurser januari 2014 vilket var en minskning med 33 procent. Inom tjänstesektorn försattes 209 företag i konkurs jämfört med 243 företag januari 2014, en nedgång med 14 procent. Inom handeln uppgick antalet konkurser till 110 stycken jämfört med 121 konkurser i januari 2014, en minskning med 9 procent.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 119 stycken jämfört med 201 under januari 2014, en nedgång med 41 procent. I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser till 70 stycken jämfört med 83 i januari 2014, en minskning med 16 procent och i Skåne län försattes 70 företag i konkurs jämfört med 92 företag i januari 2014, en minskning med 24 procent.

Ladda ner aktuell konkursstatistik Excel, 122.1 kB.. Statistiken redovisas efter län, kommun och bransch.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev