2015-04-15

Konkurser mars 2015

Under mars månad 2015 försattes 608 företag (inkluderat enskilda
näringsidkare) i konkurs jämfört med 582 företag mars 2014, en ökning
med 4 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 598 personer
jämfört med 1 569 personer i mars 2014.

I tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 34 stycken jämfört med 29 under mars 2014 och inom byggindustrin till 115 stycken jämfört med 119 konkurser. Inom tjänstesektorn försattes 279 företag i konkurs jämfört med 227 företag mars 2014, en ökning med 23 procent. Inom handeln uppgick antalet konkurser till 142 stycken jämfört med 133 mars 2014, en ökning med 7 procent. Antalet konkurser bland företag vilka inte kan fördelas efter bransch uppgick till 26 jämfört med 66 konkurser ett år tidigare.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 192 stycken vilket var oförändrat jämfört med mars 2014. I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser till 81 stycken jämfört med 78 i mars 2014, en ökning med 4 procent och i Skåne län försattes 87 företag i konkurs jämfört med 102 företag i mars 2014, en minskning med 15 procent.

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev