2016-07-15

Konkurser juni 2016

Under juni 2016 försattes 586 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 705 företag i juni 2015, en nedgång med 17 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 176 personer jämfört med 1 871 personer juni 2015.

I byggindustrin uppgick antalet konkurser till 95 jämfört med 121, en minskning med 21 procent. Antalet konkurser inom handeln uppgick till 118 jämfört med 167 (-29 procent) och inom tjänste­sektorn försattes 243 företag i konkurs jämfört med 307 företag juni 2015 (-21 procent).

I Stockholms län uppgick antalet konkurser till 212 jämfört med 239, en minskning med 11 procent. I Skåne län var antalet konkurser 82 stycken jämfört med 97 (-15 procent) och i Västra Götalands län försattes 78 företag i konkurs jämfört med 125 under juni 2015 (-38 procent).

Sett över årets 6 första månader uppgick antalet företagskonkurser till 3 225 vilket innebar in minskning med 9 procent jämfört med föregående år. I tillverkningsindustrin var antalet konkurser så gott som oförändrat. I byggindustrin minskade konkurserna med 12 procent, inom handeln med 16 procent och inom tjänstesektorn med 11 procent.

Antalet anställda berörda av konkurser under första halvåret uppgick till 8 271 personer jämfört med 8 807 personer föregående år, en nedgång med 6 procent.

I tillverkningsindustrin ökade antalet anställda i konkursföretag från 1 187 personer till 1 521 personer (+28 procent) medan antalet anställda minskade från 2 180 till 1 359 personer (-38 procent) inom handeln. I övriga branschgrupper var förändringarna små.

Konkurserna låg på oförändrad nivå i Stockholms län under första halvåret medan antalet konkurser minskade med 16 procent i Västra Götalands län och med 13 procent i Skåne län.


Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev