2016-09-15

Konkurser augusti 2016

Under augusti 2016 försattes 368 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 373 företag i augusti 2015, en nedgång med 1 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 156 personer jämfört med 1 260 personer augusti 2015.

I byggindustrin uppgick antalet konkurser till 57 jämfört med 65 och i handeln till 83 jämfört med 92. I tjänste­sektorn försattes 153 företag i konkurs jämfört med 154 företag augusti 2015.

I Stockholms län uppgick antalet konkurser 119 jämfört med 109, en ökning med 9 procent. I Västra Götalands län försattes 66 företag i konkurs jämfört med 55 under augusti 2015 (+ 20 procent) och i Skåne län 59 företag jämfört med 69 (- 14 procent).

Sett över januari till augusti uppgick antalet företagskonkurser till 3 978 vilket innebar in minskning med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I tillverknings­industrin uppgick antalet konkurser till 236 stycken vilket var en minskning med 8 procent och i byggindustrin var antalet konkurser 647 (- 9 procent). I handeln försattes 883 företag i konkurs (- 15 procent) och inom tjänstesektorn 1 737 företag (-10 procent).

Antalet anställda berörda av konkurser under årets 8 första månader uppgick till 10 602 personer vilket innebar en minskning med 5 procent jämfört med 2015.

I tillverkningsindustrin berördes 1 832 anställda (+ 15 procent) av konkurser under perioden och inom handeln 1 857 anställda (-28 procent).

Företagskonkurserna ökade med 2 procent i Stockholms län under perioden januari till augusti medan antalet konkurser minskade med 13 procent i Västra Götalands län och med 17 procent i Skåne län. Antalet anställda i konkursföretag under perioden ökade med 9 procent i Stockholms län (3 245 anställda), medan antalet minskade med 8 procent i Skåne län (1 429 anställda) och med 32 procent i Västra Götalands län (1 395 anställda).

Statistiken publiceras i statistikportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret