2018-01-15

Konkurser december 2017

Under december 2017 försattes 507 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 540 företag i december 2016, en minskning med 6 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 485 personer jämfört med 1 280 personer december 2016.

I byggindustrin uppgick antalet konkurser till 102 stycken jämfört med 115, en minskning med 11 procent, och i handeln till 120 jämfört med 112, en ökning med 7 procent. I tjänste­sektorn försattes 218 företag i konkurs jämfört med 242 företag december 2016, en nedgång på 10 procent.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 158 stycken jämfört med 185 vilket innebar en minskning med 15 procent. I Västra Götalands län försattes 65 företag i konkurs jämfört med 78 under december 2016, en minskning med 17 procent. I Skåne län ökade däremot antalet konkurser med 20 procent och uppgick till 98 företag jämfört med 82 företag december 2016.

Sett över hela året försattes 6 394 företag i konkurs vilket innebar en ökning med 6 procent jämfört med 2016. Antalet anställda berörda av konkurser under 2017 uppgick till 17 485 personer, vilket innebar en ökning med 7 procent jämfört med 2016.

Fördelat efter juridisk form uppgick antalet konkurser 5 528 företag bland aktiebolag, en ökning med 5 procent och bland enskilda näringsidkare till 634 företag (+ 20 procent).

Fördelat efter bransch uppgick antalet konkurser i tillverknings­industrin till 329 företag jämfört med 353 under 2016 (-7 procent). I byggindustrin var antalet konkurser 1 240 jämfört med 1 069 (+16 procent). I handeln försattes 1 468 företag i konkurs (+10 procent) och i tjänstesektorn 2 793 företag (+6 procent).

I tillverkningsindustrin berördes 1 821 anställda (-23 procent) av konkurser, i byggindustrin 4 092 anställda (+16 procent) samt inom tjänstesektorn 8 297 anställda (+12 procent).

I Stockholms län försattes 2 161 företag i konkurs under 2017 (+ 3 procent), i Västra Götalands län 864 företag (-2 procent) och i Skåne län 982 företag (+19 procent). I Skåne län ökade konkurserna med 30 procent inom byggindustrin och uppgick till 179 företag under 2017.

Antalet anställda i konkursföretag under 2017 ökade med 7 procent i Stockholms län och uppgick till 4 072 personer i länet medan antalet anställda berörda av konkurser var oförändrat i Västra Götalands län och minskade med 1 procent i Skåne län (2 085 respektive 2 287 anställda).

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev