2018-06-15

Konkurser maj 2018

Under maj 2018 försattes 693 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 715 företag i maj 2017, en minskning med 3 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 820 personer jämfört med 1 887 personer i maj 2017.

Fördelat efter juridisk form uppgick antalet konkurser till 589 aktiebolag jämfört med 620 aktiebolag maj 2017. Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet konkurser till 71 företag jämfört med 77, och bland handels- och kommanditbolag till 33 företag jämfört med 18.

I byggindustrin uppgick antalet konkurser till 125 företag jämfört med 138, en minskning med 9 procent medan antalet konkurser inom handeln uppgick till 134 företag jämfört med 135 företag i maj 2018. Inom tjänste­sektorn försattes 330 företag i konkurs jämfört med 319 företag maj 2017, en ökning med 3 procent.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 225 jämfört med 253, en minskning med 11 procent. I Västra Götalands län försattes 105 företag i konkurs jämfört med 97 företag, en ökning med 8 procent. Konkurserna i Skåne län minskade med 19 procent, 91 företag jämfört med 113 företag maj 2018.

Under årets fem första månader uppgick antalet konkurser till 2 956 företag vilket innebar en ökning på 2 procent jämfört med föregående år. Antalet anställda var 8 157 personer jämfört med 8 207 personer.

I tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 151 företag jämfört 155 företag. Inom byggindustrin var antalet konkurserna oförändrat, 567 företag såväl 2017 som 2016. Inom handeln försattes 622 företag i konkurs jämfört med 666, en minskning med 7 procent och inom tjänstesektorn försattes 1281 företag i konkurs jämfört med 1274 företag.

Företagskonkurserna minskade med 7 procent i Stockholms län under årets fem första månader, 928 företag jämfört med 994 företag 2017. I Västra Götalands län ökade konkurserna med 11 procent till 435 företag och i Skåne län med 5 procent till 441 företag.

För övriga landet kan nämnas att företagskonkurserna minskade med 6 procent i norrlandslänen, 273 företag jämfört med 291 företag samt ökade med 12 procent till 589 företag i mellersta Sverige undantaget Stockholms län.

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev