2019-03-15

Konkurser februari 2019

Under februari 2019 försattes 553 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 475 företag i februari 2018, en ökning med 16 procent. Under januari och februari ökade konkurserna med 14 procent jämfört med 2018. Antalet anställda i företagen uppgick i februari till 1 663 personer jämfört med 1 201 personer februari 2018.

Figur 1 Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

Konkurser december 2018 figur 3

 Figur 2 Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Konkurser december 2018 figur 3

Antalet konkurser i bygg och anläggning ökade med 15 procent, inom handeln med 3 procent och inom finans-, fastighets- och företagstjänster med 9 procent.

Konkurser efter storlek på företaget

Antalet konkurser ökade med 15 procent i företag utan anställda. Knappt hälften av de 553 företag som gick i konkurs saknade anställda och 35 procent hade en till fyra anställda. Tre företag med fler än 50 anställda gick i konkurs.

Figur 3 Antal konkurser efter storlek februari 2019. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år

Konkurser december 2018 figur 4

Konkurser efter län

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 183 jämfört med 125 vilket innebar en ökning med 46 procent. I Västra Götalands län ökade konkurserna med 43 procent och Skåne län med 5 procent.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev