2019-07-15

Konkurser maj 2019 - reviderad

Under maj 2019 försattes 713 företag i konkurs jämfört med 693 företag i maj 2018, en ökning med 3 procent. Under januari till maj ökade antalet konkurser med 6 procent. Antalet anställda i företagen uppgick i maj till 2 310 personer, en ökning med 27 procent jämfört med maj 2018.

Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs
Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Ökning av konkurser inom Handel

Antalet konkurser inom Handeln uppgick under maj 2019 till 162 företag, en ökning med 21 procent. Sett över perioden januari till maj ökade konkurserna med 9 procent inom branschen.

Konkurserna minskade bland de minsta företagen

Antalet konkurser minskade med 8 procent bland företag utan anställda och med 1 procent bland företag med 1 till 4 anställda. Fyra företag med fler än 50 anställda försattes i konkurs.

Konkurser efter antal anställda, maj 2019. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år

Konkurser efter storlek, maj 2019. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år.

Konkurserna minskade i Västra Götalands- och Skåne län

Konkurserna minskade med 36 procent i Västra Götalands län under maj och med 13 procent i Skåne län. I Stockholms län ökade konkurserna med 14 procent.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev