2020-03-16

Konkurser februari 2020

I februari 2020 försattes 597 företag i konkurs jämfört med 553 företag i februari 2019, en ökning med 8 procent. Antalet anställda i företagen var 1 865 personer jämfört med 1 663 personer februari 2019, en ökning med 12 procent.

Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

konkurser augusti 2019 1

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

konkurser augusti 2019 2

Konkurserna ökade i handeln och inom finans-, fastighets- och företagstjänster

Inom handel och service motorfordon ökade konkurserna med 21 procent och i finans-, fastighets- och företagstjänster med 20 procent under februari månad. Konkurserna minskade med 17 procent inom utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga tjänster och med 15 procent inom hotell och restaurang.

Konkurserna ökade bland företag utan anställda och med 1 till 4 anställda

Konkurserna ökade med 16 procent bland företag utan anställda och med 4 procent i företag med 1 till 4 anställda. Fyra företag med 50 eller fler anställda försattes i konkurs jämfört med tre företag februari 2019.

Konkurser efter antal anställda, februari 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes.

konkurser 2019 augusti 3

Ökningar i Stockholms- och Västra Götalands län

Under februari ökade antalet konkurser med 18 procent i Stockholms län och med 22 procent i Västra Götalands län. I Skåne län ökade konkurserna med 6 procent.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev