2020-08-14

Konkurser och offentliga ackord under juli 2020

Antal konkurser minskade med 2 procent jämfört med samma månad föregående år. Antal anställda berörda av konkurs minskade med 24 procent.

I juli inleddes konkurser i 504 (514) företag. Antalet anställda inom företagen var 1 187 (1 572) personer.

Sett över perioden januari till och med juli ökade dock företagskonkurserna med 10 procent och antalet anställda i företagen med 33 procent i förhållande till motsvarande månader 2019.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 visar antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 2 Antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 visar antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Konkurser efter bransch

I juli ökade konkurserna inom partihandeln och minskade inom transport och kommunikation.

Summerat januari till och med juli 2020 ökade konkurserna med 41 procent bland företag verksamma inom restaurang-, catering och barverksamhet, 436 företag jämfört med 309 företag 2019.

Inom hotell- och logi­verksamhet uppgick antalet konkurser till 44 företag jämfört med 17 företag.

Antalet anställda berörda av konkurser ökade med 72 procent i restaurang-, catering och barverksamhet, 1 886 personer i jämförelse med 1 098 personer. I hotell- och logiverksamhet berördes 268 anställda jämfört med 61 anställda.

Inom detaljhandeln var antalet företagskonkurser i praktiken oförändrat, 489 företag respektive 495 företag. Antalet anställda berörda av konkurser i företagen ökade dock med 80 procent, 3 618 anställda jämfört med 2 005 anställda 2019. Fördelat efter enskilda branscher var ökningen störst inom butikshandel med kläder, där 2 136 anställda var berörda av konkurser jämfört med 646 anställda 2019.

I partihandeln ökade företagskonkurserna med 26 procent, 333 företag jämfört med 264 företag. Företagen hade 731 anställda, en ökning med 42 procent. Även inom partihandeln var ökningen markant inom verksamheter gällande bland annat kläder. Inom gruppen partihandel med hushållsvaror (ej livsmedel, men kläder och skodon), ökade antalet anställda från 123 personer till 288 personer.

Det största antalet företagskonkurser januari till och med juli inträffade inom finans-, fastighets- och företagstjänster med 1 037 företag, vilket innebar en ökning 22 procent jämfört med 2019. Antalet anställda i företagen var 2 751 personer, en ökning med 46 procent.

Fördelat efter enskilda branscher var ökningen, avseende antal anställda, särskilt markant inom arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster, där 1 021 personer berördes av konkurser jämfört med 246 personer. Antalet företag var 86 jämfört med 56 företag januari till och med juli 2019.

I termer av antal företag drabbade av konkurs var ökningen procentuellt högst inom resebyrå- och researrangörs­verksamhet där inledning av konkursförhandling berörde 35 företag jämfört med 11 företag. Företagen hade 101 anställda jämfört med 10 anställda 2019.

Inom konsultverksamhet avseende företags organisation uppgick antalet anställda berörda av konkurser till 437 personer i 177 företag i jämförelse med 182 personer i 142 företag. Dessa verksamheter kan utifrån tillgängliga statistiska klassifikationer inte klassificeras på mer detaljerad nivå.

Konkurser efter antal anställda

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser till 255 företag jämfört med 250 företag juli 2019. Två företag med 50 eller fler anställda försattes i konkurs jämfört med tre företag juli 2019.

Figur 3 Konkurser efter antal anställda, juli 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes

Figur 3 visar konkurser efter antal anställda, juli 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes

Under perioden januari till och med juli ökade företagskonkurserna med 8 procent bland företag utan anställda och med 15 procent i företag med 1 till 4 anställda. Bland företag med 50 eller fler anställda uppgick antalet konkurser till 32 företag jämfört med 21 företag.

Företagskonkurser efter län

I juli ökade antalet företagskonkurser med 8 procent i Stockholms län. Antalet anställda i företagen minskade dock med 12 procent.

I Västra Götalands län ökade konkurserna med 1 procent och i Skåne län med 3 procent. Under januari till och med juli 2020 ökade konkurserna med 4 procent i Stockholms län, med 12 procent i Västra Götalands län och med 25 procent i Skåne län.

Antalet anställda ökade med 33 procent i Stockholms län och med 34 procent i Skåne län. I Västra Götalands län berördes 3 245 anställda jämfört med 1 485 anställda 2019. Inom länet uppgick antalet anställda i konkursföretag i detaljhandeln till 1 359 personer i jämförelse med 215 personer januari till juli 2019.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under juli 2020 till 10 företag med 314 anställda. I juli 2019 inleddes 13 ackord med 339 anställda i företagen.

Sett över årets 7 första månader uppgick antalet ackord till 245 jämfört med 100 ackord 2019. Antalet anställda berörda av ackord var 8 901 personer jämfört med 3 187 personer 2019. Inom partihandeln berördes 3 607 anställda jämfört med 404 anställda 2019.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev