2022-11-15

Konkurser oktober 2022

I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som gått i konkurs och hur många anställda som berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Under oktober 2022 inleddes konkurser i 730 företag, en ökning med 43 procent jämfört med oktober 2021. Antalet berörda anställda var 1 924 personer jämfört med 846 personer i oktober 2021, en ökning med 127 procent. Under januari – oktober ökade konkurserna med 1 procent och antalet berörda anställda ökade med 44 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Om inget annat sägs avser alla jämförelser i fortsättningen oktober 2021.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs.

Figur 1 Förändring i antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, oktober 2021 jämfört med oktober 2022

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Figur 2: Procentuell förändring av företagskonkurser och antal anställda, oktober 2021 jämfört med oktober 2022

Företagskonkurser efter bransch

I oktober gick flest företag i konkurs inom branscherna byggindustrin samt inom finans-, fastighets- och företagstjänster [1]. I byggindustrin gick 129 företag i konkurs, vilket är en ökning med 33 procent. Under januari – oktober minskade däremot konkurserna i byggbranschen med 3 procent. Under perioden januari – oktober uppgick antalet berörda anställda i byggbranschen till 3 274 personer, en ökning med 13 procent.

I branschen Finans-, fastighets- och företagstjänster uppgick antalet konkurser i oktober till 128 företag, en ökning med 16 procent. Antalet anställda berörda av konkurser uppgick till 284 personer, en ökning med 56 procent. Under perioden januari – oktober var antalet konkurser i Finans-, fastighets- och företagstjänster oförändrat och antalet berörda anställda minskade med 1 procent.

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch, oktober 2021 jämfört med oktober 2022

Företagskonkurser efter län

Under oktober inleddes konkurser i 211 företag i Stockholms län, vilket innebär en ökning med 74 procent. I Västra Götalands län inleddes konkurser i 102 företag, en ökning med 44 procent. I Skåne län ökade konkurserna med 38 procent då 117 företag försattes i konkurs.

Antalet anställda som berördes av konkurser var 707 personer i Stockholms län, 206 personer i Västra Götalands län och 328 personer i Skåne län. Detta innebar en ökning med 193 procent i Stockholms län och en ökning med 42 respektive 167 procent i Västra Götalands och Skåne län.

Under årets tio första månader ökade antalet konkurser med 1 procent i Stockholms län och minskade med 3 procent i Västra Götalands län och Skåne län. Antalet anställda drabbade av konkurser ökade med 20 procent i Stockholms län, 28 procent i Västra Götalands län och 18 procent i Skåne län.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län, oktober 2021 jämfört med oktober 2022

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev