2023-02-15

Konkurser januari 2023

I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

I januari 2023 gick 709 företag i konkurs, vilket berörde 1 733 anställda. Det är 60 procent fler konkurser än i januari 2022. Sedan i oktober 2022 har antalet konkurser varit betydligt högre än motsvarande månad året innan, en utveckling som alltså fortsätter i januari. Antalet anställda som berörs av konkurs följer samma mönster och är i januari 52 procent fler än i januari 2022. I fortsättningen avser alla jämförelser januari 2022.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de tre senaste åren.

Staplar och kurvor visar förändringen inom företagskonkurser och anställda som berörs, månadsvis de senaste tre åren

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Staplar visar förändringen inom antal företagskonkurser och anställda som berörs, procentuellt mellan januari 2022 och januari 2023

Företagskonkurser efter bransch

I januari gick flest företag i konkurs inom branscherna byggindustri (SNI 41–43) och finans, - fastighets- och företagstjänster (SNI 64–82). I byggindustrin gick 140 företag i konkurs, att jämföra med 89 företag i januari 2022. Konkurserna i byggindustrin berörde 452 anställda, jämfört med 243 anställda föregående år. Inom finans, - fastighets- och företagskonkurser gick 138 företag i konkurs (96 föregående år), vilket berörde 399 anställda (230 året innan).

Antalet konkurser ökade inom samtliga branscher utom restaurang-, catering och barverksamhet (SNI 56), där konkurserna var oförändrade. Undantaget branscher med mycket få konkurser var ökningen störst inom utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster (SNI 85–99), transport och magasinering (SNI 49–53) och handel med samt reparation av motorfordon (SNI 45). I dessa branscher gick 70 (25), 43 (16) respektive 44 (17) företag i konkurs. Siffrorna i parentes avser januari 2022.

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Staplar över antal företagskonkurser sett utifrån bransch, januari 2022 jämfört med januari 2023

Företagskonkurser efter län

I januari ökade antalet konkurser i 17 av Sveriges 21 län, inklusive i de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. I Stockholms län gick 231 företag i konkurs, att jämföra med 174 konkurser i januari 2022. Dessa konkurser berörde 644 anställda, jämfört med 334 anställda året innan. I Västra Götalands län inleddes konkurser i 124 företag, en ökning från 64 företag året innan. I Skåne län ökade konkurserna från 48 i januari 2022 till 109 i januari i år. Konkurserna i Västra Götalands och Skåne län berörde 257 (191) respektive 217 (218) anställda. Siffrorna i parentes avser januari 2022.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Staplar över antal företagskonkurser per län, januari 2022 jämfört med januari 2023.

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev