Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser. I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Konkurser i september 2023

I september 2023 gick 651 företag i konkurs, en ökning med 22 procent jämfört med september 2022. Konkurserna har tenderat att öka sedan andra halvan av 2022 och har varit särskilt höga under perioden maj till september 2023, då antalet konkurser per månad varit högre än respektive månad tidigare under 00- och 10-talet. Konkurserna i september 2023 berörde 1 347 anställda, en ökning från 1 070 berörda anställda i september 2022.

Under perioden januari till september 2023 har totalt 6 101 företag med 13 670 anställda gått i konkurs. Under motsvarande period 2022 gick totalt 4 516 företag med 11 342 anställda i konkurs.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de senast tre åren.

Diagram över antal företag och anställda som berörts av konkurs de senast tre åren

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Diagram som visar procentuell förändring i antal företag och anställda som berörts av konkurs mellan september 2022 och september 2023

Företagskonkurser efter bransch

Antalet konkurser i september 2023 ökade inom majoriteten av alla branschgrupper. Mest ökade konkurserna i byggindustrin (SNI 41–43) där 135 företag gick i konkurs, 36 fler än i september 2022. Större ökningar skedde även inom finans-, fastighets- och företagstjänster (SNI 64–82) och utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster (SNI 85–99). Antalet konkurser minskade mest inom handel med samt reparation av motorfordon (SNI 45), där 26 företag gick i konkurs jämfört med 33 i september året innan, och inom transport- och magasinering (SNI 49–53), där 20 företag gick i konkurs jämfört med 26 i september 2022.

I absoluta tal gick flest företag i konkurs inom byggindustrin (135) följt av finans-, fastighets- och företagstjänster (124). Sett till samtliga befintliga företag var dessa de 4:e respektive 3:e största branscherna 2022 (de två största var utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster och tillverkningsindustri).

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Diagram över antal företagskonkurser sett utifrån bransch, september 2022 jämfört med september 2023

Företagskonkurser efter län

I september 2023 ökade konkurserna i 11 av Sveriges 21 län och minskade eller var oförändrade i 10, jämfört med september 2022. Bland storstadslänen ökade konkurserna i Stockholms län och Skåne län. I Stockholms län gick 224 företag i konkurs i september 2023, jämfört med 154 i september 2022, och i Skåne län gick 103 företag i konkurs, jämfört med 87 året innan. I Västra Götalands län var antalet konkurser oförändrat, med 90 företag i konkurs. Bland övriga län ökade konkurserna mest i Södermanlands län och minskade mest i Jönköpings län.

Antalet anställda som berördes av konkurs i september 2023 ökade i Stockholms och Skåne län men minskade i Västra Götalands län. I Stockholms län berördes 494 anställda av konkurs, jämfört med 254 i september 2022, och i Skåne län berördes 272 anställda av konkurs, jämfört med 160 i september 2022. I Västra Götalands län berördes 169 anställda av konkurs, en minskning från 231 i september 2022.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Diagram över antal företagskonkurser per län, september 2022 jämfört med september 2023.

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev